Obozy siatkarskie - jeszcze taniej

Zrealizuj Bon Turystyczny wybierając
obóz siatkarski - Volley Camp Częstochowa

Nie odebrałaś jeszcze bonu turystycznego? Sprawdź jak wygenerować bon w ZUS lub zadzwoń do naszych konsultantów. Pamiętaj bon turystyczny nie podlega zamianie na środki pieniężne i nie może być przekazana innemu uczestnikowi.

Jak odebrać swój bon turystyczny?
» Kto może otrzymać Polski Bon Turystyczny?
» Jak otrzymać Polski Bon Turystyczny?
» Jak zapłacić bonem za imprezę VolleyCamp?

Kto może otrzymać Polski Bon Turystyczny?

 1. Uprawniony do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+
 2. Uprawniony do dodatku wychowawczego - dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
  • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • placówce opiekuńczo-wychowawczej, w placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
  • w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 3. Osoba która między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędzie prawo do:
  • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
  • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
 4. Osoba przebywająca poza granicami Polski i:
  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożył a tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
  • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złoży tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
  • wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jak otrzymać Polski Bon Turystyczny?

I. Założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 1. Wejdź na www.zus.pl i w nagłówku strony kliknij "Zarejestruj lub zalogu w PUE". 
 2. Wybierz sposób rejestracji - do wyboru: "Dla Ciebie", "Dla przedsiębiorców" oraz "Dla firm".
 3. Następnie wskaż metodę rejestracji. Możesz zarejestrować się na portalu PUE bez wychodzenia z domu. Jeśli masz:
  • konto w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami, wybierz "Twoja bankowość elektroniczna".
  • profil zaufany bądź inną metodę identyfikacji, która jest dostępna na login.gov.pl - wybierz "Profil zaufany/login.gov.pl",
  • kwalifikowany podpis elektroniczny - wybierz "Twój kwalifikowany podpis elektroniczny",
   Jeśli nie masz żadnej z wymienionych metod, którymi mógłbyś online potwierdzić swoją tożsamość - wybierz "Do rejestracji". Uzupełnij samodzielnie swoje dane w formularzu rejestracyjnym. W taki sposób założysz profil niezaufany i w ciągu 7 dni będziesz musiał zgłosić się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.
 4. Podaj swój adres email. Możesz uzupełnić także numer telefonu komórkowego.
 5. Ustal hasło, którym będziesz logował się do swojego profilu. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry. Twoje hasło nie może składać się z imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.
 6. Zaznacz pole "Nie jestem robotem" i zapoznaj się z regulaminem, a następnie go zaakceptuj (dwa pierwsze checkboxy są wymagane).
 7. Kliknij "Zarejestruj profil".
 8. Login do portalu PUE ZUS otrzymasz na e-mail podany podczas rejestracji.


II Aktywacja bonu:

 1. Po zalogowaniu do PUE ZUS bon można aktywować w zakładce "Ogólny", w menu bocznym jest zakładka "Polski Bon Turystyczny"> [Mój Bon]. Aby aktywować bon należy podać swój aktualny adres e mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.
  Szczegółowa instrukcja na stronie: link
 2. Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu (które przysługuje na dziecko niepełnosprawne) należy na PUE ZUS złożyć "Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego" (DBT).
  Szczegółowa instrukcja na stronie: link

Za jakie usługi można zapłacić bonem?

 1. Bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.
 2. Bonem można wykorzystać do 31 marca 2022 r. ale usługa może zostać zrealizowana po tym terminie.
 3. Bonu nie można wymienić na gotówkę, inne środki płatnicze albo inne środki wymiany.
 4. Na bonie na profilu na PUE ZUS będzie kwota świadczenia, którą można wykorzystać. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty świadczenia.
 5. Jeśli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, albo gdy przedsiębiorca turystyczny jest niewypłacalny, nastąpi zwrot środków na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), a bon będzie mógł zostać wykorzystany ponownie.

Jak zapłacić bonem za imprezę VolleyCamp?

 1. Po założeniu rezerwacji na wybraną imprezę turystyczną należy na adres mailowy wskazany przez sprzedawcę wysłać maila zawierającego:
  • numer rezerwacji
  • numer bonu turystycznego
  • kod obsługi płatności
  • numer telefonu (wskazany we wniosku o wydanie bonu),
  • imię i nazwisko osoby do kontaktu
 2. Potwierdzenie płatności bonem wymaga kontaktu telefonicznego, podczas rozmowy z konsultantem VolleyCamp należy podać kod weryfikacji płatności wysyłany przez ZUS na numer telefonu wskazany we wniosku o wydanie bonu.
 3. Płatność Polskim Bonem Turystycznym jest możliwa zarówno bezpośrednio w biurach sprzedaży jak i przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej.
 4. Płatność Polskim Bonem Turystycznym możliwa jest tylko na imprezy realizowane w Polsce.
 5. Na jedno dziecko można wykorzystać maksymalnie bon na kwotę 500,00 PLN. W szczególnych przypadkach wskazanych przez ZUS na jedno dziecko można wykorzystać bon na kwotę 1000,00 PLN, lecz w takich przypadkach rabat nie ulega zmianie.
 6. Po potwierdzeniu płatności bonem na adres mailowy wskazany w umowie zostanie wysłany komplet dokumentów z umową z zaksięgowaną kwotą bonu.
 7. Pozostałą płatność za usługę należy zrealizować przelewem, nr konta i data wpłaty zostały wskazane w umowie.

Źródła: www.zus.pl www.volleycamp.pl